Moduł B+R

Program FENG 1.1
ŚCIEŻKA SMART
- Moduł Prace B+R

Dofinansowanie na:

prace badawczo rozwojowe,

wynagrodzenia zespołu badawczego,

aparaturę badawczą,

budowę prototypów.

Umów bezpłatną konsultację
58 380 15 96

Czym jest ścieżka SMART?


Ścieżka SMART ma charakter modułowy. Wniosek o dofinansowanie może się składać z jednego (obligatoryjnego) modułu lub większej liczby modułów - w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.więcej ↴

Ile?

 • do 80% dotacji
 • do 50 mln euro wartości projektu

Dla kogo?

 • Przedsiębiorstwa bez względu na wielkość, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe

Badania

Wynagrodzenia zespołu badawczego inżynierów, techników i naukowców

Koszty materiałów do budowy prototypów

Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej

Wynajem powierzchni laboratoryjnej

Podwykonawstwo

Nabór wniosków trwa do 30.10.2023

Zamówienia na opracowanie wniosku przyjmujemy do 1.10.2023

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1

Kto może skorzystać z Dotacji w Scieżce SMART Moduł Prace B+R

Z dotacji Ścieżką SMART Moduł Prace B+R mogą skorzystać przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże), a także konsorcja przedsiębiorców i konsorcja naukowo-przemysłowe.

2

Jakie mam szanse na uzyskanie dotacji?

Sukces w konkursie zależy od oceny wniosku.
Prawdopodobieństwo sukcesu w konkursie jest wysokie, jeżeli:

 • przyjęta metodologia badań jest prawidłowa,
 • budżet jest dobrze uzasadniony,
 • zaplanowano zaangażowanie wystarczających zasobów technicznych i kadry naukowo-badawczej o odpowiednich kompetencjach,
 • przedsięwzięcie jest zasadne biznesowo

W celu oszacowania szans na uzyskanie dotacji polecamy kontakt z Granterą. Przeprowadzimy z Państwem ankietę i na podstawie Państwa odpowiedzi ustalimy, jak duże są szanse na sukces. Jeżeli w jednym z powyższych aspektów wstępne założenia projektu nie dają szansy na pozytywny wynik, możemy podjąć wspólnie z Państwem działania w celu poprawy sytuacji (np. dopracować plan badań, pomóc w nawiązaniu kontaktu naukowcami o odpowiednich kompetencjach, przeprowadzić badania rynku).

3

Ile mam czasu na zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych?

Czas na zrealizowanie dofinansowanego projektu mija 31.12.2027.

4

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji?

Dotacje w konkursie Ścieżka SMART Moduł Prace B+R najczęściej są wykorzystywane na sfinansowanie zespołu B+R Wnioskodawcy, czyli wynagrodzeń naukowców, inżynierów, projektantów oraz personelu technicznego i zarządzającego. W zależności od branży i charakteru projektu są to fachowcy różnych specjalności, np. lekarze, informatycy, biotechnolodzy, mechanicy. Własny, stały zespół badawczy często jest uzupełniany przez zatrudnionych do projektu profesorów i doktorów z jednostek naukowych. Znaczne pozycje kosztowe może stanowić również podwykonawstwo prac merytorycznych (np. wykonanie badań przez zewnętrzne laboratorium czy zlecenie budowy prototypu warsztatowi posiadającemu odpowiedni sprzęt). W budżetach projektów B+R znajdują się także bardzo często koszty zakupu lub wynajmu aparatury badawczej oraz materiałów zużywalnych oraz koszty wynajęcia powierzchni laboratoryjnej.

5

Moja firma nie prowadziła dotychczas projektów B+R, nie ma własnego działu B+R i nie zatrudnia naukowców. Czy mogę w związku z tym skorzystać z konkursu Ścieżka SMART moduł Prace B+R?

Wcześniejsze doświadczenie firmy w prowadzeniu prac B+R na pewno jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Wielokrotnie skutecznie pomagaliśmy firmom bez takiego doświadczenia w pozyskaniu dotacji w konkursie Ścieżka Smart Moduł Prace B+R. Dotacje otrzymywały nawet nowo założone podmioty (start-upy). W takim przypadku należy jednak włożyć dużo wysiłku w bardzo dobre przygotowanie projektu i zaplanowanie przyszłej współpracy z odpowiednią kadrą. Jeśli firma nie posiada własnej kadry naukowo-badawczej, Grantera może pomóc w nawiązaniu kontaktu z naukowcami o odpowiednich kompetencjach. Na etapie składania wniosku nie muszą być oni jeszcze zatrudnieni, wystarczy deklaracja woli współpracy w projekcie (tzw. umowa warunkowa o pracę, zlecenie lub dzieło). Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada własnego zaplecza badawczego bardzo dobrym rozwiązaniem jest zaplanowanie podwykonawcy (np. jednostki naukowej czy zewnętrznego laboratorium), z którym zostanie podpisana umowa warunkowa dotycząca udziału w projekcie. W nawiązaniu kontaktów i negocjowaniu warunków współpracy z jednostkami naukowymi również może pomóc Grantera.

6

Jaką maksymalnie kwotę dotacji można uzyskać?

Wartość dotacji nie może przekroczyć 50 mln zł. Dotacja pokrywa część zaplanowanych wydatków. Udział dotacji w inwestycji (tzw. intensywność wsparcia) jest zależna od rodzaju wydatków i wielkości przedsiębiorstwa.

 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa:
Rodzaj wydatku mikro,małe średnie duże
Badania przemysłowe 80% 75% 65%
Prace rozwojowe 60% 50% 40%
 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane przez jednostki naukowe: 100%
7

Czy oprócz modułu B+R w Ścieżce SMART są też inne moduły, z których mogę skorzystać?

Tak:

 • Moduł Wdrożenie Innowacji
 • Moduł Cyfryzacji
 • Moduł Infrastruktury B+R
 • Moduł Zazielenienia
 • Moduł Kompetencji
 • Moduł Internacjonalizacji

Wszystkie powyższe moduły zostały opisane przez nas na stronie sciezkasmart.pl

8

Kiedy są przyjmowane wnioski?

Nabór wniosków w ramach Ścieżki Smart został podzielony na rundy oraz na wielkość przedsiębiorstw jak i ich konsorcja. Poniższa tabela prezentuje aktualny harmonogram: Harmonogram Naborow FENG Czerwiec 2023

LP Numer i nazwa Działania (Cel polityki) Planowany termin naborów Typ projektów podlegających dofinansowaniu oraz typy wnioskodawców Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w mln zł) Instytucja ogłaszająca nabór Sposób wyboru wniosków o dofinansowanie Dodatkowe informacje
1 Działanie 1.1 Ścieżka SMART (CP1) ogłoszenie naboru 7 lutego 2023 r. rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r. zakończenie naboru 9 maja 2023 r Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi 4 450 PARP (www.parp.gov.pl) Tryb konkurencyjny Nabór dla pojedynczych MŚP
ogłoszenie naboru 30 marca 2023 r. rozpoczęcie naboru 10 maja 2023 r. zakończenie naboru 30 czerwca 2023 r. 890 Nabór dla pojedynczych MŚP
ogłoszenie naboru 6 czerwca 2023 r. rozpoczęcie naboru 6 lipca 2023 r. zakończenie naboru 31 sierpnia 2023 r 222 Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych MŚP
ogłoszenie naboru 2 pażdziernika 2023 r. rozpoczęcie naboru 26 października 2023 r. zakończenie naboru 9 stycznia 2024 r 222 Nabór dla konsorcjów MŚP
2 głoszenie naboru 7 lutego 2023 r.rozpoczęcie naboru 21 lutego 2023 r.zakończenie naboru 9 maja 2023 r. 667 NCBR (www.ncbr.gov.pl) Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP
ogłoszenie naboru 30 marca 2023 r. rozpoczęcie naboru 10 maja 2023 r. zakończenie naboru 30 czerwca 2023 r 667 Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP
ogłoszenie naboru 2 października 2023 r. rozpoczęcie naboru 26 października 2023 r. zakończenie naboru 9 stycznia 2024 r. 1 335 Nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP oraz przedsiębiorstw (innych niż MŚP oraz MŚP) z organizacjami badawczymi lub z NGO
ogłoszenie naboru 6 czerwca 2023 r. rozpoczęcie naboru 6 lipca 2023 r. zakończenie naboru 31 sierpnia 2023 r. 445 Nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności. Nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu Ścieżka SMART,
umów się na bezpłatną konsultację.

Umów bezpłatną konsultację
58 380 15 96

WIEDZA
SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE

Grantera jest firmą doradczą, specjalizującą się we wspieraniu przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dotacji oraz prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych. Obsługujemy klientów z całego kraju. Główna siedziba Grantery mieści się Gdańsku.

Firma posiada bardzo duże doświadczenie - założyciel i prezes zarządu firmy Grantera, zajmuje się tematyką dotacyjną od 2002 roku, a zespół Grantery tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży doradczej, finansowej oraz wielu dziedzinach nauki i techniki.

Projekty dotacyjne są jedną ze specjalizacji Grantery. W projektach tego typu firma posiada bardzo wiele sukcesów i doskonałe wyniki, na przykład:

1. Pierwsze miejsce na regionalnej liście rankingowej dla projektu “Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie"

2. Drugie miejsce na krajowej liście rankingowej konkursu Badania na rynek dla projektu “Wdrożenie na rynek rodziny opraw oświetleniowych wykorzystujących technologię REFLED opracowaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych”

Naszym przepisem na sukces w pozyskiwaniu dotacji jest:

Ostra selekcja projektów i firm, dla których piszemy wnioski (piszemy wnioski tylko na projekty, które mają duże szanse - jeśli projekt nie ma szans, powiemy o tym na wstępnej, bezpłatnej konsultacji).

Wypracowane przez lata know-how dotyczące metody pracy nad wnioskiem i narzędzia ułatwiające tę pracę (wiemy, jak napisać skuteczny wniosek).

Znajomość pisanych i niepisanych wymagań i oczekiwań instytucji przyznających dotacje (wiemy, jak sformatować wniosek pod oczekiwania konkretnej instytucji).

Duże grono współpracujących ekspertów, naukowców i techników z różnych dziedzin (specjaliści dbają o wysoki poziom merytoryczny składanych wniosków)

Rozwinięta współpraca z jednostkami naukowymi i laboratoriami w całym kraju.
Projekty, które przygotowywaliśmy, były realizowane przy współpracy m.in. z następującymi jednostkami naukowymi i badawczymi:

Przy wsparciu doradczym Grantery zostały pozyskane dotacje na następujące projekty

o charakterze badawczo-rozwojowym:

Beneficjent Tytuł projektu Branża Wartość projektu Link
Blirt S.A. Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych biotechnologia, medycyna, farmacja 13 961 023,20 zł Link
Abaro Innowacyjne rozwiązanie do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w postaci systemu monitorowania ciepłomierzy, regulatorów pogodowych oraz czujników temperatury i ciśnienia, z wykorzystaniem komunikacji NarrowBand Internet of Things informatyka, ciepłownictwo, elektronika, Internet of Things 3 111 367,30 zł Link
Enamor sp. z o.o. SEAPERFORMER - System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne przemysł morski,jednostki pływające, elektronika,informatyka, sztuczna inteligencja 2 857 836,64 zł Link
Fundacja Sport na Zdrowie i Enamor sp. z o.o. (konsorcjum) AstmaMon - mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem medycyna, elektronika, informatyka 3 987 992,00 zł Link
airPAS Group Opracowanie BSP do zastosowań poszukiwawczo-ratowniczych w konstrukcji typu X8 z otunelowanymi wirnikami drony, lotnictwo, elektronika, przetwarzanie obrazu, sztuczna inteligencja 1 154 821,80 zł Link
Carl Data Solutions Predykcja wydajności sieci kanalizacyjno-burzowej w czasie rzeczywistym jako usługa SaaS oparta na danych pozyskanych metodami uczenia maszynowego uczenie maszynowe, elektronika, data science 1 499 998,50 zł Link
Spark Lab Technologia ekstrakcji związków polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania suplementów diety i wyrobów medycznych o działaniu przeciwnowotworowym farmacja, medycyna 2 932 809,10 zł Link
TMA Ultraszybki robot do technologii IML automatyka, robotyka, informatyka, elektronika 1 583 050,00 zł Link
Bibus Menos Opracowanie szybszej metody druku 3D pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji i poprawienie własności mechanicznych przy zachowaniu możliwie najlepszej jakości powierzchni druk 3D, informatyka, technologie materiałowe 2 803 252,50 zł Link
Wodna Farma Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej produkcji funkcjonalnych pasz dedykowanych pod tucz pstrąga w zamkniętych obiegach wody hodowla ryb, ekologia, pasze 5 353 104,35 zł Link
Glassdeep GlassDeep- innowacyjny wkład szklany, przeznaczony do okien obiektów podwodnych przemysł morski, technologie materiałowe, szkło 6 257 074,88 zł Link
Dental Sense Technologies Opracowanie innowacyjnego urządzenia, współpracującego z powszechnie wykorzystywanymi końcówkami stomatologicznymi, do bezinwazyjnej, optycznej kontroli wnętrza jamy ustnej w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego. stomatologia, medycyna, elektronika, informatyka, sztuczna inteligencja 6 716 787,50 zł Link
Clicktrans System automatycznej wyceny transportu ładunków i kojarzenia zleceniodawców z wykonawcami usług transportowych dla giełdy Clicktrans z wykorzystaniem uczenia maszynowego, silnika ElasticSearch i geolokalizacji pojazdów. data science, sztuczna inteligencja, marketplace 5 294 442,50 zł Link
AI Solution Opracowanie systemu dedykowanego branży piekarniczej pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta sztuczna inteligencja, piekarnictwo, zarządzanie produkcją, elektronika 3 665 417,04 zł Link
Altrinis Opracowanie technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3D druk 3D, informatyka, budownictwo 5 545 809,30 zł Link
Pelixar Badania przemysłowe i prace rozwojowe produktów Pelixar a-SAR drony, lotnictwo, sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazu 1 304 844,40 zł Link
Sunreef Yachts Opracowanie demonstratora pełnomorskiego katamaranu wyposażonego w wysokosprawny napęd elektryczny oraz inteligentny system zarządzania jednostką z funkcją automatycznego zarządzania dystrybucją energii elektrycznej jachty, odnawialne źródła energii, elektronika 4 214 695,00 zł -
Qtravel Opracowanie inteligentnego systemu predykcyjnego dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, data science 3 652 577,13 zł Link
Qtravel Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, data science 4 428 240,00 zł Link
Wirtualna Polska Media Opracowanie platformy big data asset management WPaaS z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazu, data science 6 650 160,50 zł -
Safe Alkor Konsorcjum Opracowanie i demonstracja zunifikowanej technologii przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającymi urządzeniami dokującymi lub transportowymi, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych przemysł stoczniowy, elektronika, informatyka 23 961 538,75 zł Link
RFID Solutions Bezprzewodowy system radiowej identyfikacji i lokalizacji towaru przez wózek widłowy z niezależnym zasilaniem, przystosowany do pracy w niskich temperaturach RFID, elektronika, informatyka 7 074 258,68 zł -
Tenebria System automatycznego chowu mącznika młynarka wraz z opracowaniem technologii żywienia hodowla owadów, elektronika, informatyka, przetwarzanie obrazu, sztuczna inteligencja 3 662 251.82 zł -
Do sport now Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania inteligentnych cyklów treningowych poprzez opracowanie algorytmów do zarządzania treningami w oparciu plany ćwiczeń/zabiegów i stosowanej diety marketplace, data science, sztuczna inteligencja 489 589,20 zł Link
Codementors Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online poprzez opracowanie nowej architektury uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania dla firmy Codementors Sp. z o.o. data science, edukacja zdalna 482 160,00 zł Link

Zapisz się na nasz newsletter


Przejdź do zapisu

Umów się na bezpłatną konsultację

WYPEŁNIJ FORMULARZ
NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ
POPROŚ O OFERTĘ NA
POZYSKANIE DOTACJI
58 380 15 96